Брой 2

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
ФОРМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЛАДЕЖИ: ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”2013-10-02 20:58:49Божидар Цветков226.22 kB3810Link
УЧЕБНАТА ЗАДАЧА В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН2013-10-02 20:55:44Йорданка Николова181.89 kB7011Link
ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕННОСТНИЯ ПОДХОД ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЦЕЛИ В УЧИЛИЩЕ 2013-10-02 20:52:16Валерия Лавчева163.63 kB3681Link
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ ПРИ АНАЛИЗ НА ТЕСТОВИ РЕЗУЛТАТИ2013-10-02 20:49:58Ивелина Коцева287.68 kB3670Link
СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОБЛИК НА БЪДЕЩИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПО ЕНЕРГЕТИКА 2013-10-02 20:45:32Надя Илиева278.18 kB1456Link
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ И НЕГОВАТА ФИЛМОВА АДАПТАЦИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ2013-10-02 20:39:06Виктория Георгиева311.72 kB1606Link
ПРОУЧВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА И НАГЛАСИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИЯ 2013-10-02 20:28:00Любка Алексиева1.01 MB2131Link