Брой 2

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЪРВИ ЕЗИК: РАННИТЕ СТАДИИ2014-08-19 14:46:30Юлияна Стоянова413.16 kB1267Link
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ2014-08-19 14:43:16Бистра Мизова, Кристиана Стойчева291.22 kB2210Link
ЗА ЕДНА НЕГАТИВНА ФАРМАКОЛОГИЯ НА НОВИТЕ МЕДИИ В СЪВРЕМЕННОТО ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ2014-08-19 14:40:48Наталия Христова188.73 kB529Link
TEACHING AND LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES THROUGH SCRIPTED ROLE-PLAY2014-08-19 14:37:49Irina Dimitrova215.44 kB2088Link
ИНТЕГРАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕМАТИКАТА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ2014-08-19 14:36:12Магдалена Райкова 336.91 kB1470Link
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ТЕАТЪР В ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА2014-08-19 14:30:34Мария Николова258.06 kB2923Link
ИНТЕРЕСИ КЪМ МУЗИКАТА И ПОТРЕБНОСТ ОТ НЕЯ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ЮНОШИТЕ2014-08-19 14:22:29Милена Великова 265.22 kB1857Link