Брой 3

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
UTILISING NETBOOKS AND WEB 2.O TECHNOLOGIES IN MOBILE LEARNING AND PROJECT DEVELOPMENT2014-09-26 13:10:35Katya Aries252.2 kB758Link
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛИ2014-09-26 13:08:28Бистра Мизова222.2 kB3987Link
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ2014-09-26 13:05:44Надя Илиева, Елена Бояджиева249.13 kB1558Link
ПОВЕДЕНИЕ СРЕЩУ СЕБЕ СИ, ДРУГИЯ И ОБЩЕСТВОТО – УТОЧНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА2014-09-26 13:03:28Кръстина Тодорова254.14 kB2377Link
ЕЛЕМЕНТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОСТ В УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ2014-09-26 13:00:00Неда Жечева210.55 kB855Link
РАЗНОВИДНОСТИ НА СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ, СТИМУЛИРАЩИ ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО И ОТНОШЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ2014-09-26 12:58:25Даниела Васева367.95 kB1743Link
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАФОМОТОРНИ УМЕНИЯ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ 2014-09-26 12:48:25Здравка Топалова417.79 kB1210Link