Брой 4

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
ОБРАЗОВАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ2015-03-31 11:13:58Божидара Кривирадева301.23 kB2498Link
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ2015-03-31 11:12:30Ася Асенова, Камелия Йотовска270.75 kB1501Link
ПРОУЧВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИ-ФИЛОЛОЗИ2015-03-31 11:11:18Ренета Божанкова224.67 kB813Link
КОНСТРУКТИВИСТКА УЧЕБНА СРЕДА В ЧАСОВЕТЕ ПО ХИМИЯ – ЕДНО МЕЖДУНАРОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ2015-03-31 11:09:32Илия Емилов, Адриана Тафрова - Григорова283.13 kB956Link
ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СПОРЕД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ2015-03-31 11:06:19Борис Данаилов, Адриана Тафрова-Григорова152.24 kB932Link
ПОДБОР НА ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ2015-03-31 11:04:27Вера Пангалова-Иванова403.08 kB1801Link
ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОЛАБОРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН “УЧЕЩА ОБЩНОСТ”2015-03-31 10:44:03Мария Стойчева303.42 kB794Link