Брой 1

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
Проект TeSLA: Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning) - Horizont 2020 – ICT20 IA2016-04-26 09:03:43Софийски университет "Св. Климент Охридски"317.36 kB407Link
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ФРЕНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ: КАКВО Е ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ?2016-03-22 10:43:29Илиана Петкова, Елизабет Исаева 368.34 kB260Link
ЗНАЧИМОСТТА НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН НАПРЕДЪК ПРИ ДЕЦА ОТ ПЪРВА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА2016-03-22 10:38:31Розалина Енгелс-Критидис304.18 kB1003Link
ПРОЕКТ-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ – КОНТЕКСТЪТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 2016-03-22 10:33:52Светлана Петкова Ангелова505.17 kB706Link
ПРЕГЛЕД НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ2016-03-22 10:25:00Даниела Васева421.97 kB353Link
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС2016-03-22 10:18:51Сауле Жакипбекова241.5 kB261Link