2018 - Брой 1

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
ПРОБЛЕМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ2018-06-03 08:49:00Бончо Господинов, Румяна Пейчева-Форсайт, Илиана Петкова, Бистра Мизова Йонка Първанова 351.05 kB541Link
АПРОБИРАНЕ НА НОВОПРОЕКТИРАН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН НА КУРС, ПРИЛОЖЕН В КОНТЕКСТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ2018-06-03 08:42:09Анна Върбанова343.29 kB319Link
THE POTENTIAL OF THE TESLA AUTHENTICATION SYSTEM TO SUPPORT ACCESS TO E-ASSESSMENT FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES (SOFIA UNIVERSITY EXPERIENCE)2018-06-03 08:38:56Roumiana Peytcheva-Forsyth, Blagovesta Yovkova, Tarja Ladonlahti299.54 kB178Link
CLOUD-BASED E-LEARNING SYSTEMS2018-06-03 08:36:53Николай Касаклиев230.01 kB370Link