Новият брой

БРОЙ 2, 2016

Съдържание

Стоян Съев - УМЕНИЯТА НА 21-ВИ ВЕК И СТУДЕНТИТЕ НА 21-ВИ ВЕК

Анотация|PDF

Благовесна Йовкова - ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ

Анотация|PDF

Мария Стойчева  - ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК: КОЛАБОРАТИВНИ ОНЛАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Анотация|PDF

Любка Алексиева  - ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ „EPPROBATE” В ДИЗАЙНА НА ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРС

Анотация|PDF

Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев - МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Анотация|PDF

Вася Делибалтова - ИКТ МЕЖДУ МУЗЕЯ И УЧИЛИЩЕТО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПЕРСПЕКТИВА

Анотация|PDF