Редакционна колегия

Румяна Пейчева-Форсайт – главен редактор

Ренета Божанкова – заместник главен редактор

Вася Делибалтова - заместник главен редактор

Красен Стефанов

Николай Цанев

Елена Бояджиева

Благовесна Йовкова